Επικοινωνία και αναφορά συμβάντων των πινάκων πυρανίχνευσης NSC Solution F1 & F2 στα Κέντρα Λήψης Σημάτων (Κ.Λ.Σ) - Σύμφωνα με το ΕΝ54-21

Δημοσιεύθηκε από nschellas 15/06/2021 0 Σχόλια

Οι πίνακες διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης NSC Solution F1 & F2 πλέον μπορούν να αναφέρουν τα συμβάντα τους στα ΚΛΣ. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσθήκη ειδικής συσκευής που αναλαμβάνει την αναφορά των σημάτων μέσω IP ή GSM επικοινωνίας, την TSEC 3000. H TSEC 3000 κατασκευάζεται στην Ευρώπη και είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΝ54-21 (Alarm transmission and fault warning routing equipment) όπως απαιτείται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για συσκευές μετάδοσης σημάτων συναγερμού φωτιάς και σφαλμάτων. Η συσκευή μεταφέρει τα σήματα σε επίπεδο ζώνης, αριθμού, και περιγραφή της κάθε συσκευής (κατευθείαν όπως έχει περιγραφεί στον πίνακα πυρανίχνευσης) από την οποία προέρχεται το συμβάν (συναγερμός φωτιάς και σφάλμα), καθώς και τα συμβάντα σφάλματος του συστήματος. Έτσι, το ΚΛΣ παίρνει μια πλήρη αναφορά από το σύστημα, με ακριβείς πληροφορίες για το ακριβές σημείο του συμβάντος, ενημερώνοντας άμεσα τους υπευθύνους και ομάδες ασφαλείας για πιο γρήγορη απόκριση σε περίπτωση συμβάντος φωτιάς.
H TSEC 3000 διατίθεται με στάνταρ RS232 θύρα για τη διασύνδεσή της με τους πίνακες πυρανίχνευσης NSC Solution F1 & F2, ενσωματωμένη θύρα Ethernet και υποδοχή για κάρτα SIM για την αποστολή σημάτων μέσω σταθερού δικτύου, χρησιμοποιώντας την επικοινωνία μέσω GPRS σαν εφεδρική.

 

 

Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που υποστηρίζει η TSEC 3000 είναι τα SIA DC09, SIA DC03, CID DC09, Vds2465 με δυνατότητα κρυπτογραφημένης επικοινωνίας μέσω AES πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης. Η TSEC 3000 ελέγχει συνέχεια την επικοινωνία της με τον πίνακα πυρανίχνευσης, καθώς και με τον κεντρικό σταθμό έχοντας ρυθμιζόμενο timer για polling. Οι ενσωματωμένες είσοδοι της TSEC 3000 λειτουργούν σαν backup αναφοράς του πίνακα πυρανίχνευσης, ή για τη μεταφορά άλλων σημάτων.
Η TSEC 3000 είναι πλήρως προγραμματιζόμενη από Η/Υ με ειδικό φιλικό λογισμικό, το οποίο διαθέτει και διαγνωστικό εργαλείο. 
Η TSEC 3000 διατίθεται σε στάνταρ στιβαρό μεταλλικό κυτίο, το οποίο προστατεύεται με διακόπτη tamper.