Ειδικά συστήματα πυρανίχνευσης

Για κάποιες ειδικές περιπτώσεις η ανίχνευση – εντοπισμός της φωτιάς δεν μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τους γνωστούς ανιχνευτές καπνού , θερμότητας κλπ.

Χώροι οι οποίοι έχουν μη καθαρό περιβάλλον , χώροι στους οποίους αναπτύσσονται πολύ μεγάλες θερμοκρασίες , χώροι οι οποίοι επιβάλουν ανίχνευση φωτιάς μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και πολλές ακόμη περιπτώσεις οι οποίες επιβάλλουν την χρησιμοποίηση ειδικών ανιχνευτών.

Ασύρματη Πυρανίχνευση

Στη γκάμα και των 2 System Partners της NSC υπάρχουν και τα συστήματα ασύρματης- υβριδικής πυρανίχνευσης. Συστήματα πιστοποιημένα σύμφωνα με τα αντίστοιχα απαιτούμενα άρθρα του EN54, αλλά και του EN54-25 που αφορά όλο τον εξοπλισμό που επικοινωνεί μέσω αμφίδρομης ασύρματης τεχνολογίας με τον πίνακα πυρανίχνευσης.

  

Η NSC σας προσφέρει τη λύση που χρειάζεται ο χώρος σας μέσα από προσεκτική μελέτη όλων των παραμέτρων . Το τεχνικό μας τμήμα διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και σας προτείνει επώνυμα και πιστοποιημένα  προϊόντα.