Συστήματα Access Control

Η NSC Hellas, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα συστήματα ελέγχου- πρόσβασης (Access Control). Λύσεις με δυνατότητες ομαδοποίησης χώρων και ορισμού χρονικών ορίων στα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών ή των επισκεπτών. Stand alone ή δικτυακά ολοκληρωμένα συστήματα, διαχειριζόμενα από το αντίστοιχο λογισμικό του κατασκευαστή, ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής του τελικού πελάτη.

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης συνεργάζονται άψογα με 3rd party συστήματα ασφαλείας για την εφαρμογή διαφόρων αυτοματισμών εκτάκτου ανάγκης.

Online- Δικτυακά συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Όλες οι εντολές που δίνονται από τον Η/Υ που διαχειρίζεται την εγκατάσταση, πηγαίνουν στιγμιαία σε κάθε ελεγκτή της ανάλογης θύρας. Πρόκειται για ευέλικτα, προγραμματιζόμενα συστήματα, που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν διαφορετικές άδειες πρόσβασης σε διαφορετικούς χρήστες ή γκρούπ χρηστών. Είναι ιδανικά για μεγαλύτερες και πολυπλοκότερες εγκαταστάσεις. Είναι εύκολα επεκτάσιμα και προσφέρουν πολλές λειτουργίες όπως, καταγραφή συμβάντων, εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και integration με άλλα συστήματα όπως CCTV κ.α.

Offline- Αυτόνομα συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Αυτός ο τύπος των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο μίας οι πολλών ανεξάρτητων εισόδων- εξόδων σε ένα κτίριο. Σε αντίθεση με τα δικτυακά συστήματα, τα αυτόνομα προγραμματίζονται τοπικά σε κάθε είσοδο –έξοδο. Είναι ιδανικά για μικρές εγκαταστάσεις που αφορούν μικρό αριθμό χρηστών.