Συστήματα ανίχνευσης αερίων

Η NSC Hellas ενσωματώνει στη γκάμα των προϊόντων της  μια πλήρη σειρά συστημάτων αλλά και αυτόνομων συσκευών για την ανίχνευση εκρηκτικών και τοξικών αερίων, που απευθύνονται στον αστικό (οικιακό κλπ) αλλά και στο βιομηχανικό τομέα. Τα ολοκληρωμένα συστήματα ανίχνευσης αερίων –made in Italy-καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης, με ολοκληρωμένα βιομηχανικά συστήματα ανίχνευσης αερίων τεχνολογίας 4-20mA αλλά και bus (διευθυνσιοδοτούμενα).

Τα συστήματα ανίχνευσης αερίων που προσφέρει η NSC είναι πιστοποιημένα καλύπτοντας όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Οι βιομηχανικού τύπου ανιχνευτές με βαθμό προστασίας IP65 & IP66 και χάρη στο μεταλλικό τους περίβλημα, είναι κατάλληλοι για χρήση σε δύσκολα περιβάλλοντα με μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες, αποφεύγοντας τους ψευδείς συναγερμούς. Διατίθενται για μεγάλο αριθμό αερίων προς ανίχνευση. Ανιχνεύουν τόσο εκρηκτικά όσο και τοξικά αέρια. Χρησιμοποιούν έναν μικροεπεξεργαστή ικανό να επεξεργάζεται τα δεδομένα συγκέντρωσης αερίου και να εκτελεί δυναμική βαθμονόμηση που εξασφαλίζει την ακριβή ανίχνευση. Επίσης,είναι διαθέσιμοι και οι Αντιεκρηκτικού τύπου πιστοποιημένοι ανιχνευτές- για επικίνδυνα περιβάλλοντα- οι οποίοι είναι διαθέσιμοι με αισθητήρια ανίχνευσης-μια πολύ μεγάλης γκάμας αερίων.

Οι πίνακες ανίχνευσης αερίων διατίθενται σε σειρές 4-20mA αλλά και Bus επικοινωνίας με τον περιφερειακό εξοπλισμό. Ο αριθμός των ανιχνευτών που μπορούν ανά σύστημα είναι από 4 (4-20mA) έως 256 (Bus τεχνολογίας).

Επιπλέον οι πίνακες ανίχνευσης αερίων έχουν τη δυνατότητα δικτύωσης μεταξύ τους, όταν το μέγεθος της εγκατάστασης ή η πολυπλοκότητα αυτής το επιβάλουν. Το λογισμικό προγραμματισμού και διαχείρισης των συστημάτων ανίχνευσης αερίων, κάνει τον προγραμματισμό της εγκατάστασης «εύκολη» δουλειά για τον εγκαταστάτη. Επίσης, η μεγάλη μνήμη των πινάκων ανίχνευσης  αερίων, με εμφάνιση των τελευταίων 1000 συμβάντων είναι ένα από τα δυνατά τους πλεονεκτήματα.