Λήψεις


Συστήματα Πυρανίχνευσης-----------------------------------------------------------------------------------


Πίνακας διευθυνσιoδοτούμενης Πυρανίχνευσης Solution F1
VdS System No.205024


Πίνακας διευθυνσιδοτούμενης Πυρανίχνευσης Solution F2
VdS System No.205024


Περιφερειακές συσκευές ανίχνευσης και είδοποίησης 


Hochiki ESP Devices


Apollo XP95, Discovery, CoreProtocol

Συστήματα Μεγαφωνικής Αναγγελίας- Εκκένωσης (PA) ---------------------------------------


Συστήματα Ανίχνευσης Αερίων- Σεισμική Ανίχνευση-------------------------------------------

Συστήματα Συναγερμού----------------------------------------------------------------------------------------


Συστήματα CCTV---------------------------------------------------------------------------------------------------

Κάμερες


Καταγραφικά


Συστήματα Access Control-------------------------------------------------------------------------------------


Θυροτηλεόραση 2 καλωδίων

IP Θυροτηλεόραση