Τα ΝΕΑ συστήματα αναγγελίας/ φωνητικού συναγερμού της NSC: MILO & BOX-500

Δημοσιεύθηκε από nschellas 14/06/2021 0 Σχόλια

Ένας από τους σημαντικότερους τομείς προϊόντων που προσφέρει η NSC είναι αυτός των συστημάτων αναγγελιών/ φωνητικού συναγερμού εκκένωσης (PA/VA- Public Address/ Voice Alarm), για την έγκαιρη εκκένωση κτιρίων και εγκαταστάσεων.
Τα συστήματα αναγγελιών/ εκκένωσης εγκαταστάσεων, είναι ειδικά σχεδιασμένα συστήματα τα οποία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης π.χ πυρκαγιά, καθοδηγούν τους ανθρώπους για ασφαλή, ελεγχόμενη και γρήγορη διαφυγή από τις εγκαταστάσεις. Σε αντίθεση με την ήχηση των απλών σειρηνών ενός συστήματος πυρανίχνευσης, που ίσως σε πολλές περιπτώσεις δημιουργήσουν πανικό, τα συστήματα αναγγελιών/ εκκένωσης αναπαράγουν κάποιο προ-ηχογραφημένο μήνυμα, ή γίνεται ζωντανή μετάδοση μηνυμάτων από κάποιον υπεύθυνο, με ακριβείς οδηγίες για την εκκένωση του χώρου ή την όδευση σε ασφαλέίς περιοχές.

Τα συστήματα NSC MILO & BOX-500 μπορούν να αναπαράγουν backround μουσική και απευθύνονται σε χώρους όπου πολλοί άνθρωποι πρέπει να ψυχαγωγούνται, να ενημερώνονται και, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης να καθοδηγούνται σε ασφαλή περιοχή.

Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων αναγγελίας/ φωνητικού συναγερμού της NSC:

  • Το σύστημα αναγγελίας επιτρέπει την αποστολή φωνητικών μηνυμάτων σε μέρη στα οποία υπάρχει συνάθροιση- συγκέντρωση κόσμου. Αυτά τα μηνύματα μπορούν να είναι ενημερωτικά, διαφημιστικά, μουσική υποβάθρου κ.λπ.
  • Δυνατότητα αναπαραγωγής διαφορετικού ήχου σε διάφορες ζώνες ηχείων με υψηλή ποιότητα.
  • Διαχείριση προηχογραφημένων μηνυμάτων βάσει ημερολογίου/ χρονοπρογράμματος.
  • Αναπαραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων και ανακοινώσεων (στοχευμένες ώρες και κοινό), καθώς και αυτοματοποίηση μηνυμάτων ασφαλείας.
  • Ενσωμάτωση με αυτόματα συστήματα κειμένου (text -to- speech), IP τηλεφωνία ή συστήματα ψηφιακής σήμανσης.
  • Διαχείριση μηνυμάτων και μουσικής υποβάθρου. Δυνατότητα απομακρυσμένης εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος μέσω tablet.
  • Ενσωμάτωση του γενικού συστήματος με συστήματα αναγγελίας των καταστημάτων (π.χ Σε εμπορικά κέντρα κ.α).
  • Δυνατότητα διαχείρισης πολλών εμπορικών κέντρων μέσω του δικτύου.
  • Αυτόματος έλεγχος gain- control, ο οποίος προσαρμόζει αυτόματα το επίπεδο έντασης σε πραγματικό χρόνο.

Καλέστε μας, για περεταίρω πληροφορίες αλλά και για τη μελέτη, το σχεδιασμό και την προτεινόμενη - βέλτιστη λύση που αφορά το δικό σας project.