Πίνακες Πυρανίχνευσης Solution F1

B01050-00 Πίνακας Πυρανίχνευσης “Solution F1-6”, βασική έκδοση για 2-6 Βρόχους

B01060-00 Πίνακας Πυρανίχνευσης “Solution F1-18”, βασική έκδοση για 2-18 Βρόχους

B01200-00 19” – 4U εμπρόσθιο κάλυμμα για έως 96 LEDs ενδεικτικά ζωνών

B01220-00 Module ενδεικτικών LED 32 ζωνών

B01230-00 Εκτυπωτής built-in

B01231-00 Ρολό χαρτιού για built-in printer

B01266-00 Κάρτα Βρόχου Multi-Protocol για το σύστημα F1, υποστηρίζει 2 βρόχους/ 4 spurs

B01276-00 Κάρτα Βρόχου Multi-Protocol για το σύστημα F1, υποστηρίζει 2 κάρτες βρόχου/ 8 spurs o, 100% redundant

B01300-00 Κάρτα συμβατικών ανιχνευτών για το σύστημα F1, υποστηρίζει 8 ζώνες συμβατικών ανιχνευτών

B01310-00 Κάρτα συμβατικών ανιχνευτών για το σύστημα F1, υποστηρίζει 8 ζώνες συμβατικών ανιχνευτών, 100% redundant

B01330-00 Universal κάρτα ρελέ με 8 dry c/o επαφές

B01340-00 Διασύνδεση κατάσβεσης σύμφωνα με τα πρότυπα του VdS, με 4 εξόδους κατάσβεσης

B01345-00 Software δικτύου για “Solution F1”, για χρήση με την κάρτα δικτύου ARCNET

B01350-00 ARCNET Κάρτα Δικτύου για πίνακες “Solution F1”

B01380-00 NSC Webserver Module για Solution F1/F2