Παρελκόμενα Δικτύωσης Πινάκων

B01500-00 Πίνακας ελέγχου χωρίς loops για το σύστημα “Solution F1”, περιλαμβάνει διασύνδεση ARCNET

B01520-01 Πίνακας απομακρυσμένου ελέγχου με module γραφικών LC και διασύνδεση RS485

B01530-00 ARCNET-Hub SH ARC-M3 για επέκταση δικτύου (χωρίς θύρες B01535-00)

B01531-00 ARCNET-Hub SH ARC-M5 για επέκταση δικτύου (χωρίς θύρες B01535-00)

B01535-00 Module διασύνδεσης (θύρα) SH-RS485-M για τοποθέτηση στο ARCNET-Hub Connector = θηλυκός πόλος Sub-D 9

B01535-10 Module διασύνδεσης (θύρα) SH-RS485-M για τοποθέτηση στο ARCNET-Hub Connector = βιδωτά τερματικά

B01550-00 Μετατροπέας ARCNET / οπτικών ινών, LCON-1

B01550-02 ARCNET / Μετατροπέας οπτικών ινών LCON-2, 2 οπτικά κανάλια

B01551-00 ARCNET / RS485 - Μετατροπέας οπτικών ινών DL-485

B01551-02 ARCNET / RS485 - Μετατροπέας οπτικών ινών DL-485/2 οπτικών καναλιών

B01557-00 ARCNET / RS485 - Μετατροπέας οπτικών ινών DL-485RS / εφεδρική οπτική, τοπολογία loop

B01557-01 ARCNET / RS-485 LWL-Μετατροπέας DL-485RS / εφεδρική οπτική, τοπολογία loop, Multimode

B01560-00 Converter RS232 / RS485, με απομόνωση

B01565-00 Module διασύνδεσης RS485, τριπλό Hub, με γαλβανική απομόνωση

B01570-00 MODBUS/TCP για MODBUS/RTU converter