< Επιστροφή στα προϊόντα
B04101-00 Διευθυνσιοδοτούμενος φωτεινός επαναλήπτης (φάρος)

B04101-00

 

Διευθυνσιοδοτούμενος φωτεινός επαναλήπτης (φάρος), πιστοποιημένος κατά VdS, σύμφωνα με το πρότυπο CEA084, στρόγγυλο περίβλημα

 

       360° κάλυψη μέσω του διαφανούς καλύμματος του φακού

       9 κόκκινα LED υψηλής αποδοτικότητας

       Χαμηλή κατανάλωση (παρέχεται από loop)

       Η ενεργοποίηση προγραμματίζεται μεμονωμένα από το λογισμικό "Solution F1 / F2"

 

       Χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε βάση στήριξης ESP (παρακαλούμε να παραγγείλετε χωριστά τη βάση ESP)